ανακύκλωση μολυβδοσ | μολυβδοσ τιμη | scraprice.com, ανακύκλωση μολυβδοσ | μολυβδοσ τιμη | scraprice.com


ανακύκλωση μολυβδοσ | μολυβδοσ τιμη | scraprice.com | ανακύκλωση μολυβδοσ | μολυβδοσ τιμη | scraprice.com


Τιμή αγοράς*

σχόλια

Ενημερωμένο

Αγοραστής

1.932 EUR / κιλό arrow
Лом свинца - выплав
2021.12.30
1.831 EUR / κιλό arrow
Лом свинца (кабельный)
2022.01.15
1.795 EUR / κιλό arrow
Lead Scrap
2022.01.28
1.795 EUR / κιλό arrow
Lead Scrap
2022.01.25
1.795 EUR / κιλό arrow
Lead Scrap
2022.01.13
1.795 EUR / κιλό arrow
Lead Scrap
2022.01.07
1.783 EUR / κιλό arrow
Лом свинца - плавленый
2022.01.23
1.772 EUR / κιλό arrow
Лом свинца (самоплав)
2022.01.15
1.772 EUR / κιλό arrow
Лом свинца
2022.01.10
1.753 EUR / κιλό arrow
Lead Scrap
2022.01.04
1.753 EUR / κιλό arrow
Lead Scrap
2022.01.02
1.728 EUR / κιλό arrow
Levha Hurda Kurşun
2021.12.31
1.713 EUR / κιλό arrow
Свинец
2022.01.06
1.709 EUR / κιλό arrow
Hurda Kurşun Çatı Minare Söküm
2021.12.31
1.695 EUR / κιλό arrow
Hurda Kurşun Boru
2021.12.31
1.659 EUR / κιλό
Ołów czysty
2022.01.14
1.659 EUR / κιλό
Ołów czysty
2022.01.11
1.644 EUR / κιλό arrow
Свинец
2022.01.04
1.630 EUR / κιλό arrow
Свинец плавленый
2022.01.25


1.615 EUR / κιλό arrow
Ołów - Suchy / czysty
2022.01.04
1.600 EUR / κιλό arrow
Lood
2022.01.19
1.570 EUR / κιλό arrow
Свинец - переплав
2022.01.26
1.570 EUR / κιλό arrow
Свинец
2021.12.30
1.561 EUR / κιλό arrow
Лом свинца (переплав)
2022.01.28
1.561 EUR / κιλό arrow
Свинец плавленый
2022.01.27
1.561 EUR / κιλό arrow
Лом свинца (кусок, выплав)
2022.01.27
1.559 EUR / κιλό arrow
Свинец - самосплав
2022.01.23
1.535 EUR / κιλό
Свинец кабельный
2022.01.04
1.529 EUR / κιλό arrow
Ołów czysty (do 100kg)
2022.01.14
1.528 EUR / κιλό
Złom ołowiu (czysty - pokablowy, suchy)
2022.01.19
1.528 EUR / κιλό
Ołów brudny
2022.01.11
1.528 EUR / κιλό
Ołów brudny z jutą
2022.01.11
1.500 EUR / κιλό
Lood
2022.01.18
1.500 EUR / κιλό
Vieux Plomb
2022.01.17
1.492 EUR / κιλό arrow
Свинец кабельный
2022.01.16
1.485 EUR / κιλό arrow
Ołów suchy
2022.01.26
1.476 EUR / κιλό
Свинец самоплав
2022.01.04


1.473 EUR / κιλό arrow
Свинец (кабелька)
2022.01.02
1.463 EUR / κιλό arrow
Ołów czysty
2022.01.11
1.463 EUR / κιλό
Złom ołów brudny (od 300 kg)
2022.01.10
1.463 EUR / κιλό arrow
Ołów mokry, przetopki
2022.01.03
1.459 EUR / κιλό arrow
Свинец
2022.01.19
1.450 EUR / κιλό arrow
Oud lood
2022.01.24
1.449 EUR / κιλό arrow
Лом свинца (оплетка кабеля)
2021.12.31
1.442 EUR / κιλό arrow
Ołów - z jutą, smołą
2022.01.03
1.441 EUR / κιλό
Ołów brudny
2022.01.14
1.441 EUR / κιλό
Złom ołów - juta (od 300 kg)
2022.01.10
1.436 EUR / κιλό
ОЛОВО - меко
2022.01.02
1.420 EUR / κιλό
Svins - tīrs
2022.01.14
1.419 EUR / κιλό arrow
Ołów czysty
2022.01.26
1.419 EUR / κιλό
Ołów czysty, poklabowy
2022.01.24
1.419 EUR / κιλό
Ołów czysty
2022.01.23
1.419 EUR / κιλό
OŁÓW czysty
2022.01.09
1.419 EUR / κιλό arrow
Ołów czysty
2021.12.30
1.417 EUR / κιλό arrow
Лом свинца (кусковой, плавленый)
2022.01.19
1.417 EUR / κιλό arrow
Свинец чистый
2022.01.19
1.417 EUR / κιλό arrow
Свинец кабельный очищенный
2022.01.16


1.417 EUR / κιλό arrow
Лом свинца ( переплав и кабельный )
2022.01.11
1.417 EUR / κιλό arrow
Самоплав, кабельная оплетка
2022.01.09
1.412 EUR / κιλό arrow
Lead pipes, lead flashing, roofers lead
2022.01.02
1.412 EUR / κιλό arrow
Old roofing lead
2021.12.31
1.405 EUR / κιλό arrow
Свинец самосплав 20 - 100 кг
2022.01.08
1.400 EUR / κιλό
Lood
2022.01.23
1.400 EUR / κιλό arrow
Lood
2022.01.22
1.400 EUR / κιλό arrow
Plomb
2022.01.21
1.400 EUR / κιλό arrow
Oud lood
2022.01.21
1.400 EUR / κιλό arrow
Oud lood prijs
2022.01.20
1.400 EUR / κιλό arrow
PLOMB VIEUX
2022.01.19
1.400 EUR / κιλό
Pb sanitair
2022.01.16
1.397 EUR / κιλό arrow
Ołów juta
2022.01.19
1.397 EUR / κιλό
Ołów z jutą
2022.01.14
1.394 EUR / κιλό arrow
Свинец кабельный неочищенный
2022.01.16
1.394 EUR / κιλό arrow
Свинец переплав
2022.01.06
1.362 EUR / κιλό arrow
Свинец cамолив
2022.01.19
1.362 EUR / κιλό arrow
Свинцовый лом кабельной оболочки
2022.01.10
1.362 EUR / κιλό arrow
Свинцовые чушки, слитки, переплавы без включения шлаков и содержания инородных металлов
2022.01.10


1.358 EUR / κιλό arrow
лом свинца
2022.01.19
1.358 EUR / κιλό arrow
Лом свинца - переплав
2022.01.10
1.358 EUR / κιλό arrow
свинец - кусок
2022.01.04
1.352 EUR / κιλό arrow
Свинец (самосплав)
2022.01.02
1.352 EUR / κιλό arrow
Свинец самосплав
2021.12.31
1.350 EUR / κιλό arrow
Altblei
2022.01.02
1.346 EUR / κιλό arrow
Свинец в оболочке
2022.01.06
1.340 EUR / κιλό
Švinas švarus
2021.12.30
1.328 EUR / κιλό arrow
Свинец (переплав)
2022.01.03
1.328 EUR / κιλό arrow
Кабельный
2022.01.02
1.328 EUR / κιλό arrow
Кабельный свинец
2022.01.02
1.328 EUR / κιλό arrow
Свинец прочий, типогравский
2022.01.02
1.323 EUR / κιλό arrow
Свинец (самосплав) - до 50 кг
2022.01.16
1.323 EUR / κιλό arrow
Лом свинца - ленотипный
2022.01.05
1.323 EUR / κιλό arrow
Свинец (самосплав) - до 50 кг
2022.01.04
1.318 EUR / κιλό
ОЛОВО - асфалтово
2022.01.02
1.310 EUR / κιλό
Ołów bitumiczny
2022.01.19
1.310 EUR / κιλό
ZŁOM PB CZYSTY
2022.01.18


1.310 EUR / κιλό
Ołów czysty
2022.01.15
1.310 EUR / κιλό
OŁÓW OLIWA PRZETOPKI (do 100kg)
2022.01.14
1.310 EUR / κιλό arrow
Ołów czysty pokablowy
2022.01.10
1.310 EUR / κιλό arrow
Ołów suchy
2022.01.09
1.310 EUR / κιλό arrow
Ołów - czysty
2022.01.09
1.310 EUR / κιλό arrow
ołów
2022.01.07
1.310 EUR / κιλό arrow
Ołów czysty
2022.01.05
1.310 EUR / κιλό arrow
Złom ołowiu - Czysty
2022.01.02
1.300 EUR / κιλό arrow
Altblei
2022.01.26
1.300 EUR / κιλό
Blei nur Geschirr: Teller, Becher
2022.01.21
1.300 EUR / κιλό
Blei ohne Anhaftungen
2022.01.18
1.300 EUR / κιλό
Blei (bis 100 kg)
2022.01.05
1.299 EUR / κιλό arrow
Свинец (кабельн.)
2022.01.21
1.299 EUR / κιλό arrow
Лом свинца (линотипный)
2022.01.15
1.299 EUR / κιλό arrow
Лом свинца (линотипный, самоплав брак)
2022.01.06
1.292 EUR / κιλό arrow
Олово меко чисто
2021.12.30
1.288 EUR / κιλό arrow
bitumiczny mokry bez smoły
2022.01.04
1.288 EUR / κιλό arrow
Ołów tłusty, wytopy - Gotówka
2021.12.31
1.287 EUR / κιλό arrow
Свинец переплав
2022.01.06
1.272 EUR / κιλό
Олово кабелно с асфалт
2021.12.30


1.250 EUR / κιλό arrow
Ólom - Vegyes
2022.01.28
1.250 EUR / κιλό
Plii - Sulam või detailid
2022.01.26
1.244 EUR / κιλό arrow
Ołów mokry + przetopki
2022.01.26
1.240 EUR / κιλό arrow
кабельный чистый
2022.01.16
1.240 EUR / κιλό arrow
Свинец
2022.01.05
1.230 EUR / κιλό
Ólom - tiszta
2022.01.25
1.222 EUR / κιλό arrow
OŁÓW BRUDNY
2022.01.04
1.216 EUR / κιλό arrow
Свинец Типографский
2021.12.30
1.211 EUR / κιλό arrow
Bly - under 100 kg
2022.01.08
1.208 EUR / κιλό arrow
Свинец выплавленный
2022.01.04
1.208 EUR / κιλό arrow
Свинец (типографический)
2022.01.04
1.208 EUR / κιλό arrow
Лом свинца
2022.01.03
1.208 EUR / κιλό arrow
Лом свинца - выплав до 100 кг
2022.01.02
1.208 EUR / κιλό arrow
Лом свинца (оплетка кабеля) - до 100 кг
2022.01.02
1.208 EUR / κιλό arrow
Лом свинца - выплав
2021.12.31
1.205 EUR / κιλό arrow
Олово мръсно
2022.01.26
1.205 EUR / κιλό arrow
Lead scrap
2022.01.26
1.205 EUR / κιλό arrow
Свинец - кабелька
2022.01.23
1.205 EUR / κιλό arrow
Свинец (кабелька)
2022.01.20
1.201 EUR / κιλό arrow
Ołów brudny - do 10 kg
2022.01.26


1.201 EUR / κιλό arrow
Ołów brudny
2022.01.16
1.201 EUR / κιλό arrow
Złom ołowiu (brudny - zaoliwiony)
2022.01.15
1.201 EUR / κιλό arrow
Złom ołowiu (przetopki)
2022.01.15
1.200 EUR / κιλό
Švino laužas įvairus
2022.01.27
1.200 EUR / κιλό
Švino laužas įvairus
2022.01.25
1.200 EUR / κιλό
Alt Blei
2022.01.25
1.200 EUR / κιλό
Oud Lood
2022.01.25
1.200 EUR / κιλό
Švino laužas - įvairus
2022.01.24
1.200 EUR / κιλό
Švino laužas įvairus
2022.01.23
1.200 EUR / κιλό
Ołów brudny
2022.01.23
1.200 EUR / κιλό
Ołów z jutą
2022.01.23
1.200 EUR / κιλό
Plomb
2022.01.23
1.200 EUR / κιλό
Ołów brudny
2022.01.22
1.200 EUR / κιλό
Ołów brudny
2022.01.19
1.200 EUR / κιλό
Blei-Schrott / Altblei ab 1000 kg
2022.01.19
1.200 EUR / κιλό
Złom ołowiu (brudny - zaoliwiony)
2022.01.19
1.200 EUR / κιλό
Złom ołowiu (przetopki)
2022.01.19
1.200 EUR / κιλό
Švino laužas, įvairus
2022.01.18
1.200 EUR / κιλό
Plomb
2022.01.15
1.200 EUR / κιλό arrow
Blei
2022.01.15


1.200 EUR / κιλό
OŁÓW JUTA (do 100kg)
2022.01.14
1.200 EUR / κιλό
Plomb
2022.01.06
1.200 EUR / κιλό
Švino laužas švarus
2022.01.04
1.200 EUR / κιλό
Blei, Teller, Weichblei, Schriftblei
2022.01.02
1.200 EUR / κιλό
Plomo
2022.01.02
1.200 EUR / κιλό
Plomo nuevo (A)
2021.12.31
1.183 EUR / κιλό arrow
Свинец
2021.12.31
1.181 EUR / κιλό arrow
Лом свинца - выплав
2022.01.25
1.181 EUR / κιλό arrow
Лом свинца (оплетка кабеля)
2022.01.25
1.181 EUR / κιλό arrow
Лом свинца - выплав
2022.01.23
1.181 EUR / κιλό arrow
Лом свинца в телефонном кабеле
2022.01.23
1.181 EUR / κιλό arrow
Свинец переплав
2022.01.23
1.181 EUR / κιλό arrow
Свинец
2022.01.21
1.181 EUR / κιλό arrow
Свинец плавл. до 100 кг
2022.01.21
1.181 EUR / κιλό arrow
Лом свинца - выплав (до 100 кг)
2022.01.20
1.181 EUR / κιλό arrow
Лом свинца - оплетка кабеля (до 100 кг)
2022.01.20
1.181 EUR / κιλό arrow
Свинец кабельный
2022.01.19
1.181 EUR / κιλό arrow
Лом свинца (ленотипный)
2022.01.10
1.181 EUR / κιλό arrow
Лом свинца ленотипный
2022.01.09


1.181 EUR / κιλό arrow
Свинец переплав
2022.01.06
1.176 EUR / κιλό arrow
Lead
2022.01.03
1.157 EUR / κιλό
OŁÓW brudny
2022.01.09
1.157 EUR / κιλό arrow
Лом свинца
2022.01.06
1.150 EUR / κιλό
Altbleischrott
2022.01.23
1.150 EUR / κιλό arrow
Altblei
2022.01.18
1.150 EUR / κιλό
ΜΟΛΥΒΙ
2022.01.09
1.150 EUR / κιλό
Svina lūžņi ar piesārņojumu
2022.01.06
1.150 EUR / κιλό arrow
Altblei
2022.01.03
1.136 EUR / κιλό
Ołów juta/smoła
2022.01.22
1.136 EUR / κιλό
Ołów juta/smoła
2022.01.19
1.136 EUR / κιλό arrow
Ołów juta/smoła
2022.01.16
1.136 EUR / κιλό arrow
Suchy
2022.01.10
1.136 EUR / κιλό arrow
Ołów brudny
2021.12.30
1.122 EUR / κιλό arrow
Свинец кабельный
2022.01.21
1.122 EUR / κιλό arrow
кабельный в гудроне
2022.01.16
1.122 EUR / κιλό arrow
Свинец кабельный
2022.01.12
1.122 EUR / κιλό arrow
Кабельный свинец (не очищенный от гудрона)
2022.01.06
1.122 EUR / κιλό arrow
Лом свинца в силовом кабеле
2022.01.06


1.122 EUR / κιλό arrow
Кабель со свинцовой оболочкой
2022.01.06
1.115 EUR / κιλό arrow
Лом свинца - выплав
2022.01.27
1.115 EUR / κιλό arrow
Лом свинца - оплетка кабеля
2022.01.27
1.114 EUR / κιλό arrow
Ołów
2022.01.21
1.110 EUR / κιλό
Бытовой лом свинца
2022.01.03
1.109 EUR / κιλό arrow
Hurda Kurşun
2022.01.06
1.104 EUR / κιλό arrow
Bly (Under 200kg)
2022.01.04
1.100 EUR / κιλό
Σωλήνες Μολύβδου
2022.01.17
1.100 EUR / κιλό
ΜΟΛΥΒΔΟΣ
2022.01.15
1.100 EUR / κιλό
Svins
2022.01.10
1.100 EUR / κιλό
Altblei
2022.01.06
1.100 EUR / κιλό arrow
Altblei
2021.12.31
1.100 EUR / κιλό
Plomo Tuberias - B
2021.12.31
1.100 EUR / κιλό
Blei
2021.12.30
1.094 EUR / κιλό arrow
Ólom - cső, szennymentes
2022.01.05
1.092 EUR / κιλό arrow
Ołów
2022.01.27
1.092 EUR / κιλό
Ołów - tłusty, przetopy >100kg
2022.01.25
1.092 EUR / κιλό
Ołów czysty pokablowy bez papieru
2022.01.25
1.092 EUR / κιλό
ołow - brudny
2022.01.24


1.092 EUR / κιλό
złom ołowiu suchy pokablowy
2022.01.21
1.092 EUR / κιλό
ZŁOM PB BRUDNY
2022.01.18
1.092 EUR / κιλό
Ołów czysty
2022.01.16
1.092 EUR / κιλό
Ołów brudny
2022.01.15
1.092 EUR / κιλό arrow
Ołów brudny
2022.01.11
1.092 EUR / κιλό arrow
Złom ołowiu
2022.01.10
1.092 EUR / κιλό arrow
Ołów - brudny
2022.01.09
1.092 EUR / κιλό arrow
Ołów czysty
2022.01.08
1.092 EUR / κιλό arrow
Ołów czysty
2022.01.06
1.092 EUR / κιλό arrow
Ołów czysty
2022.01.02
1.092 EUR / κιλό arrow
Złom ołowiu - brudny
2022.01.02
1.092 EUR / κιλό arrow
Бытовой лом свинца
2021.12.31
1.092 EUR / κιλό arrow
Ołów czysty
2021.12.31
1.087 EUR / κιλό arrow
Свинец - самосплав
2022.01.23
1.087 EUR / κιλό arrow
Свинец (самосплав) - до 50 кг
2022.01.20
1.087 EUR / κιλό
Свинец самоплав
2022.01.19
1.087 EUR / κιλό arrow
Кабельная свинцовая оболочка
2021.12.31
1.087 EUR / κιλό arrow
Свинец кабельный
2021.12.31
1.084 EUR / κιλό arrow
Scrap lead
2022.01.21
1.084 EUR / κιλό arrow
Lead
2022.01.20


1.079 EUR / κιλό arrow
Бытовой лом свинца
2022.01.25
1.079 EUR / κιλό arrow
Бытовой лом свинца
2022.01.15
1.079 EUR / κιλό arrow
Свинец
2022.01.11
1.079 EUR / κιλό arrow
Бытовой лом свинца
2022.01.05
1.075 EUR / κιλό arrow
Кабель в свинцовой оболочкой
2022.01.16
1.063 EUR / κιλό arrow
Свинец переплав
2022.01.21
1.063 EUR / κιλό arrow
Лом свинца - ленотип
2022.01.11
1.063 EUR / κιλό arrow
Свинец - переплав
2022.01.10
1.051 EUR / κιλό arrow
Свинцовые листы
2022.01.16
1.028 EUR / κιλό arrow
Гарт (типограф. шрифт)
2022.01.20
1.028 EUR / κιλό arrow
Свинец
2022.01.19
1.028 EUR / κιλό arrow
Гарт (типограф. шрифт)
2022.01.19
1.028 EUR / κιλό arrow
Свинцовые трубы
2022.01.16
1.026 EUR / κιλό arrow
Свинец переплав
2021.12.31
1.016 EUR / κιλό arrow
Кусковой свинец (кусок более 10 мм.)
2022.01.06
1.014 EUR / κιλό arrow
Свинец - Pb
2021.12.31
1.005 EUR / κιλό
Ołów brudny, przetopki
2022.01.24
1.004 EUR / κιλό arrow
Лом свинца (лентопильный)
2022.01.28
1.004 EUR / κιλό arrow
Свинец
2022.01.21


1.004 EUR / κιλό arrow
Свинец кабельный
2022.01.21
1.004 EUR / κιλό arrow
Свинец плавленый
2022.01.12
1.004 EUR / κιλό arrow
Свинец плавленый
2022.01.09
1.004 EUR / κιλό arrow
Свинец - самоплав, переплав, пломбы
2022.01.05
1.004 EUR / κιλό arrow
Свинцовые пластины (до 100 кг)
2022.01.04
1.000 EUR / κιλό
Blei
2022.01.27
1.000 EUR / κιλό
Švinas švarus
2022.01.21
1.000 EUR / κιλό
Blei
2022.01.20
1.000 EUR / κιλό
Blei-Schrott / Altblei pro kg
2022.01.19
1.000 EUR / κιλό
Plomb
2022.01.18
1.000 EUR / κιλό
Blei ohne Anhaftung
2022.01.12
1.000 EUR / κιλό
Švinas švarus
2022.01.03
1.000 EUR / κιλό
Blei Blank
2021.12.31
1.000 EUR / κιλό
Pb1 - Puhas
2021.12.31
1.000 EUR / κιλό
Plomo Sucio (C)
2021.12.31
1.000 EUR / κιλό
Švinas švarus
2021.12.30
1.000 EUR / κιλό
Švinas - švarus
2021.12.30
0.985 EUR / κιλό arrow
Ólom
2022.01.09
0.983 EUR / κιλό
OŁÓW - czysty
2022.01.16


0.983 EUR / κιλό arrow
Ołów
2022.01.11
0.983 EUR / κιλό arrow
Ołów brudny
2022.01.10
0.980 EUR / κιλό arrow
Лом свинца (пластины)
2022.01.09
0.980 EUR / κιλό arrow
Лом свинца в пластинах (наличными)
2022.01.05
0.974 EUR / κιλό arrow
Rent Bly
2022.01.04
0.966 EUR / κιλό arrow
Свинец кабельный
2022.01.04
0.964 EUR / κιλό arrow
Lead
2022.01.06
0.945 EUR / κιλό arrow
Лом свинца (оплётка кабеля)
2022.01.19
0.945 EUR / κιλό arrow
Свинец - Цена до 100 кг
2022.01.15
0.945 EUR / κιλό
Свинец плавленый
2022.01.11
0.942 EUR / κιλό arrow
Лом свинца (ленотипный)
2022.01.03
0.917 EUR / κιλό arrow
Tłusty
2022.01.10
0.917 EUR / κιλό arrow
Ołów brudny
2022.01.08
0.906 EUR / κιλό arrow
Свинец (переплавленный)
2021.12.31
0.903 EUR / κιλό arrow
Лом свинца (кабельный)
2022.01.28
0.900 EUR / κιλό
Plomb
2022.01.10
0.900 EUR / κιλό
Altblei
2022.01.09
0.900 EUR / κιλό
Plomo Sucio (D)
2021.12.31
0.892 EUR / κιλό arrow
Свинец в чушках
2022.01.27


0.886 EUR / κιλό arrow
Кабельная оболочка
2022.01.21
0.886 EUR / κιλό arrow
переплав
2022.01.16
0.886 EUR / κιλό arrow
Свинец типографский - наличный расчет
2022.01.06
0.881 EUR / κιλό arrow
Лом свинца (самоплав)
2022.01.28
0.876 EUR / κιλό
Ołów czysty
2022.01.05
0.874 EUR / κιλό
Złom ołowiu JUTA
2022.01.21
0.874 EUR / κιλό arrow
Свинец самосплав - до 100 кг
2022.01.16
0.874 EUR / κιλό
Ołów pokablowy suchy
2022.01.15
0.874 EUR / κιλό arrow
Ołów brudny
2021.12.31
0.874 EUR / κιλό arrow
Ołów z jutą
2021.12.31
0.874 EUR / κιλό arrow
Ołów
2021.12.31
0.874 EUR / κιλό arrow
Ołów
2021.12.30
0.873 EUR / κιλό arrow
Ołów
2022.01.10
0.873 EUR / κιλό arrow
Ołów czysty
2022.01.09
0.873 EUR / κιλό arrow
Ołów brudny, tłusty
2022.01.05
0.873 EUR / κιλό arrow
Ołów czysty - suchy
2022.01.05
0.827 EUR / κιλό arrow
Свинец плавленый (до 100 кг)
2022.01.23
0.827 EUR / κιλό arrow
Свинец кабельный (до 100 кг)
2022.01.23


0.827 EUR / κιλό arrow
Свинец кабельный
2022.01.11
0.827 EUR / κιλό arrow
Свинец - Типографский шрифт
2022.01.05
0.827 EUR / κιλό arrow
Свинец типографический
2022.01.05
0.824 EUR / κιλό arrow
Lead
2021.12.30
0.815 EUR / κιλό arrow
Levha Kurşun
2021.12.31
0.800 EUR / κιλό
švarus švino laužas
2022.01.27
0.800 EUR / κιλό
Švinas
2022.01.23
0.800 EUR / κιλό
Įvairus švinas
2022.01.06
0.800 EUR / κιλό
Įvairus švino laužas
2022.01.05
0.800 EUR / κιλό
Plomo Sucio (E)
2021.12.31
0.775 EUR / κιλό arrow
鉛錘(おもり)
2022.01.27
0.774 EUR / κιλό arrow
Bly kabel- under 100 kg
2022.01.08
0.769 EUR / κιλό
Олово чисто
2022.01.03
0.769 EUR / κιλό
Олово с Асфалт
2021.12.29
0.768 EUR / κιλό arrow
Лом свинца (аккумулятор)
2022.01.19
0.768 EUR / κιλό arrow
Свинец
2022.01.16
0.768 EUR / κιλό arrow
Свинец
2022.01.15
0.768 EUR / κιλό arrow
Свинец плавленый
2022.01.11
0.764 EUR / κιλό arrow
Ołów brudny, bitumiczny
2022.01.09


0.756 EUR / κιλό arrow
Свинцовые пластины
2022.01.16
0.751 EUR / κιλό arrow
Kurşun
2021.12.31
0.732 EUR / κιλό arrow
Свинцовая стружка
2022.01.16
0.709 EUR / κιλό arrow
Типографический свинец
2022.01.21
0.709 EUR / κιλό arrow
Лом свинца (ленотипный)
2022.01.19
0.709 EUR / κιλό arrow
типографский
2022.01.16
0.709 EUR / κιλό arrow
Свинец переплав
2022.01.15
0.709 EUR / κιλό arrow
Кусковой свинец
2022.01.15
0.709 EUR / κιλό arrow
Свинец в чушках
2022.01.15
0.709 EUR / κιλό arrow
Свинец - грузила, чистые 3%
2022.01.05
0.706 EUR / κιλό arrow
Lead Wash Rads
2022.01.03
0.700 EUR / κιλό
Švinas
2022.01.24
0.700 EUR / κιλό
Švinas
2022.01.23
0.700 EUR / κιλό
Blei alt
2022.01.22
0.700 EUR / κιλό
švinas
2022.01.18
0.700 EUR / κιλό arrow
Lyijy
2022.01.17
0.700 EUR / κιλό
Lyijy 100%
2022.01.04
0.700 EUR / κιλό
Švinas
2021.12.31
0.673 EUR / κιλό arrow
Свинцовые груза - до 50 кг
2022.01.16


0.673 EUR / κιλό arrow
Свинцовые груза - до 50 кг
2022.01.04
0.669 EUR / κιλό arrow
Лом свинца (линотипный)
2022.01.28
0.660 EUR / κιλό
Lyijy - sekalainen
2022.01.23
0.657 EUR / κιλό
Ołów zaniecz.
2022.01.05
0.656 EUR / κιλό
OŁÓW - brudny
2022.01.16
0.655 EUR / κιλό arrow
Ołów czysty - mokry
2022.01.05
0.650 EUR / κιλό arrow
Лом свинца в телефонном кабеле
2022.01.06
0.620 EUR / κιλό arrow
活字鉛
2022.01.27
0.619 EUR / κιλό arrow
Kurşun
2022.01.08
0.591 EUR / κιλό arrow
Свинец
2022.01.11
0.591 EUR / κιλό arrow
Лом свинца в кабеле
2022.01.10
0.591 EUR / κιλό arrow
Свинец кабельный
2022.01.09
0.591 EUR / κιλό arrow
Свинец (в пластинах)
2022.01.06
0.591 EUR / κιλό arrow
Свинец грузики
2022.01.06
0.591 EUR / κιλό arrow
Свинцовые пластины
2022.01.06
0.591 EUR / κιλό arrow
Свинец в чушках
2022.01.06
0.549 EUR / κιλό
Altblei
2022.01.05


0.546 EUR / κιλό arrow
Ołów
2022.01.09
0.538 EUR / κιλό arrow
鉛錘(なまりおもり)_付物なし
2022.01.23
0.513 EUR / κιλό
Олово мръсно
2022.01.03
0.513 EUR / κιλό
Олово (от 1,00лв до 2,00лв)
2021.12.31
0.500 EUR / κιλό
Plii - Rauavaba sulam
2022.01.21
0.500 EUR / κιλό
Kabelschälblei ab 1000 kg
2022.01.19
0.489 EUR / κιλό
Levha Hurda Kurşun
2022.01.07
0.487 EUR / κιλό
Оловни букви
2021.12.30
0.472 EUR / κιλό arrow
Автомобильные грузики
2022.01.21
0.472 EUR / κιλό arrow
Лом свинца (в пластинах)
2022.01.19
0.457 EUR / κιλό arrow
Yumuşak Kurşun Hurdası
2022.01.07
0.450 EUR / κιλό
Geschoßblei (bis 100 kg)
2022.01.05
0.437 EUR / κιλό
Ołów pozostały
2022.01.15
0.437 EUR / κιλό arrow
Złom ołowiu
2022.01.04
0.407 EUR / lb arrow
Soft Lead
2022.01.13
0.400 EUR / κιλό
Pb - Lyijy, sekalainen
2022.01.26


0.400 EUR / κιλό
Kabelschälblei pro kg
2022.01.19
0.400 EUR / κιλό
Pb - Lyijy, sekalainen
2022.01.13
0.400 EUR / κιλό
Pb - Lyijy, sekalainen
2022.01.07
0.400 EUR / κιλό
Kabelschälblei ohne Anhaftung
2022.01.06
0.400 EUR / κιλό
Kabelschälblei
2022.01.05
0.400 EUR / κιλό
Pb - Lyijy, sekalainen
2022.01.04
0.400 EUR / κιλό
Pb - Lyijy, sekalainen
2022.01.04
0.398 EUR / lb arrow
Lead clean
2022.01.23
0.390 EUR / κιλό arrow
Лом свинца (в пластинах)
2022.01.28
0.385 EUR / κιλό arrow
活字鉛(かつじなまり)
2022.01.23
0.354 EUR / lb
Lead
2022.01.18
0.330 EUR / κιλό arrow
Altblei - Kabelschälblei
2022.01.02
0.326 EUR / κιλό arrow
Hurda Kurşun
2022.01.09
0.310 EUR / κιλό arrow
バランスウェイト・上(鉛のみ)
2022.01.27
0.300 EUR / κιλό
Švino laužas
2022.01.14
0.300 EUR / κιλό
Kabelschälblei
2022.01.09
0.300 EUR / κιλό
Kabelschälblei
2022.01.03
0.292 EUR / κιλό arrow
Bly - kabel
2022.01.04
0.250 EUR / κιλό
Geschossblei
2022.01.10


0.250 EUR / κιλό
Auswuchtblei
2022.01.05
0.200 EUR / κιλό
Pb - Lyijy, tasapaino
2022.01.26
0.200 EUR / κιλό
Schussblei sauber
2022.01.22
0.200 EUR / κιλό
Auswuchtblei
2022.01.09
0.200 EUR / κιλό
Pb - Lyijy, tasapaino
2022.01.04
0.200 EUR / κιλό
Auswuchtblei
2022.01.03
0.176 EUR / κιλό arrow
Ołów bitumiczny - Gotówka
2021.12.31
0.160 EUR / κιλό arrow
Auswuchtblei
2022.01.03
0.155 EUR / κιλό arrow
バランスウェイト・下(鉛+鉄 )
2022.01.27
0.150 EUR / κιλό
Schussblei unsauber
2022.01.22
0.133 EUR / lb arrow
Unclean lead
2022.01.25
0.100 EUR / κιλό
Blei mit Anhaftung
2022.01.12
Лом свинца (оплетка кабеля)
2022.01.28
Свинец кабельный
2022.01.27
Лом свинца (кабельный)
2022.01.27


Олово чисто
2022.01.26
Свинец - оболочка кабеля
2022.01.26
rottami piombo
2022.01.26
Свинец кабельный
2022.01.25


Lyijykaapeli, sekalainen
2022.01.23
Лом свинца - кабельный
2022.01.23
Лом свинца - оплетка кабеля
2022.01.23


Кабельный свинец
2022.01.23
Кабельный свинец очищенный от гудрона
2022.01.23
Кабель со свинцовой оболочкой
2022.01.23
Лом свинца в силовом кабеле
2022.01.23
Свинец в чушках
2022.01.23
Свинец - кабелька
2022.01.23
Свинец - кабелька
2022.01.21
Свинец - самосплав
2022.01.21
Свинец переплавленный
2022.01.21
Свинец кабельный
2022.01.21
Свинец переплав
2022.01.21


Svina lūžņi ar citu metālu piejaukumu
2022.01.20
Svins (tīrs, bez akumulatoriem un dzelzs)
2022.01.20
лом свинца переплав - наличный расчет
2022.01.19
лом свинца кабельная оболочка
2022.01.19
Свинец оболочка
2022.01.19
Свинец самоплав
2022.01.19


Pb czysty, suchy bez papieru
2022.01.17
Pb mokry, brudny bez juty, przetopki
2022.01.17
Pb ze smołą, jutą
2022.01.17
Pb odważniki z felg
2022.01.17
Свинцовые грузики
2022.01.16
Švino laužas nerūšiuotas
2022.01.16
Свинец (кабелька)
2022.01.16
Лом свинца (в пластинах)
2022.01.15


Chatarra de Plomo
2022.01.15
Лом кабельного свинца (неочищенный)
2022.01.15
Лом кабельного свинца (очищенный)
2022.01.15
Свинец АКБ переплав
2022.01.14
Свинец кабельный, каб. переплав
2022.01.14
Свинец Кабельный
2022.01.11
Ołów czysty pokablowy
2022.01.11
Свинец (оболочка кабеля) чистый
2022.01.10
Свинец кабель чистый
2022.01.10
Свинец кабель в гудроне
2022.01.10


Лом свинца - сортовой
2022.01.10
Złom ołów pokablowy suchy
2022.01.10
Лом свинца выплав
2022.01.09
Лом свинца кабельного
2022.01.09
Лом свинца чушка
2022.01.09
Свинец кабельный 20 - 100 кг
2022.01.08
स्क्रैप सीसा
2022.01.07


Svina lūžņi (99%)
2022.01.06
Свинец кабельный
2022.01.06
свинец - кабельный
2022.01.06
Лом свинца (чушка С1, С2, С3)
2022.01.06
Лом свинца самоплав
2022.01.06
Свинец (кабельный)
2022.01.06
Свинец (самоплав)
2022.01.06
Švarus švino laužas
2022.01.06
Свинец в оболочке
2022.01.06
Кабельный свинец (очищенный от гудрона)
2022.01.06
Лом свинцовой проволоки
2022.01.06


Кабельная оболочка
2022.01.05
Лом свинца (чушка С1, С2, С3)
2022.01.05


Лом свинца (оплетка кабеля)
2022.01.05
Свинец в оболочке
2022.01.05
Свинец переплав
2022.01.05
свинец - переплав
2022.01.04
свинец - в чушках
2022.01.04
Свинец (кабелька)
2022.01.04
Свинец в оболочке (чистый)
2022.01.04
Свинец в оболочке (грязный)
2022.01.04
Свинец (переплав)
2022.01.04


Свинец (оболочка кабеля)
2022.01.03
Плавленый
2022.01.02
свинец плавленый
2022.01.02
Кабельный в изоляции
2022.01.02


Ołów czysty, suchy pokablowy
2021.12.31
Свинец Кабельный с/c, слит., сурм.
2021.12.30
Свинец Кабельный б/с, С0-С2
2021.12.30
Лом свинца - оплетка кабеля
2021.12.30Buying-up * Specify prices directly with the buyer! Available inaccuracies of currency conversion.