τιμη χρυσου 375 (9K), αγορα χρυσου | τιμη χρυσου live | scraprice.com


αγορα χρυσου | τιμη χρυσου live | scraprice.com | τιμη χρυσου 375 (9K)


Τιμή αγοράς*

σχόλια

Ενημερωμένο

Αγοραστής

28.595 EUR / g arrow
Злато 13 К / 542
2022.07.14
28.000 EUR / g arrow
16 karat
2022.07.10
27.446 EUR / g arrow
12k Gold
2022.07.14
27.000 EUR / g
12 Καράτια
2022.07.17
25.192 EUR / g
Проба 375
2022.08.06
23.593 EUR / g arrow
Проба золота 375
2022.08.06
23.576 EUR / g
проба золота 375
2022.08.08
23.110 EUR / g arrow
oro 12kt. Da 120 gr. a 0 gr.
2022.07.24
22.867 EUR / g arrow
10k Gold
2022.07.14
22.750 EUR / g arrow
13 karat
2022.07.10
22.232 EUR / g arrow
Проба золота 375
2022.08.08
22.002 EUR / g arrow
375 проба / 9 карат
2022.07.09
21.949 EUR / g arrow
Złoto 417 <50g
2022.07.09
21.928 EUR / g arrow
Złoty złom - próba 416 / 10K
2022.07.12
21.810 EUR / g arrow
Gold 416 (10k)
2022.07.14
21.779 EUR / g arrow
Проба золота 375
2022.07.20
21.494 EUR / g arrow
Złoty złom Próba 416/10k
2022.08.02
21.060 EUR / g
Gold 9ct (375)
2022.07.14


21.000 EUR / g arrow
12 karat
2022.07.10
20.871 EUR / g arrow
Проба золота 333
2022.08.06
20.578 EUR / g arrow
9k Gold
2022.07.14
20.550 EUR / g arrow
375er Gold
2022.08.04
20.464 EUR / g arrow
Próba 417 (<50 g)
2022.07.11
20.430 EUR / g
Проба 375 (3 категория)
2022.08.01
20.390 EUR / g arrow
375er Gold
2022.08.01
20.339 EUR / g arrow
złom złota 375 (9 karatów)
2022.08.07
20.301 EUR / g arrow
9 carat
2022.07.11
20.169 EUR / g arrow
9 ct scrap gold
2022.07.21
20.157 EUR / g arrow
gold 9 carat
2022.07.27
20.070 EUR / g arrow
Schmuck - 9 Karat - bis 10g Goldgehalt
2022.07.30
20.021 EUR / g arrow
Złoto 375 - powyżej 100g
2022.08.06
20.012 EUR / g arrow
9 carat gold
2022.07.30
20.012 EUR / g arrow
9 carat gold
2022.07.13
19.910 EUR / g arrow
375er Altgold
2022.07.12
19.890 EUR / g arrow
Törtarany 9 kt > 375%o
2022.08.01
19.880 EUR / g arrow
375er (9 k)
2022.07.15
19.860 EUR / g arrow
375er Gold
2022.07.22
19.852 EUR / g arrow
Złoto pr. 375 - osoba fizyczna
2022.07.29


19.820 EUR / g arrow
375er Gold
2022.07.19
19.795 EUR / g arrow
Злато 9 К / 375
2022.07.23
19.795 EUR / g arrow
Злато 9 К / 375
2022.07.14
19.795 EUR / g
Злато 9 К / 375
2022.07.12
19.769 EUR / g arrow
Złoty złom - próba 375 / 9K
2022.07.12
19.746 EUR / g arrow
Złoto 375 <50g
2022.07.09
19.682 EUR / g arrow
Złoto próby 375
2022.07.22
19.660 EUR / g arrow
Gold 375 (9k)
2022.07.14
19.636 EUR / g arrow
puritate 375 - 9 carate
2022.08.05
19.610 EUR / g arrow
375 Goldlegierung
2022.08.04
19.470 EUR / g arrow
375 Goldlegierung
2022.08.02
19.451 EUR / g
1 грам проба 375 (9 карата)
2022.07.09
19.450 EUR / g arrow
375 Goldlegierung
2022.07.30
19.377 EUR / g arrow
Złoty złom Próba 375/9k
2022.08.02
19.359 EUR / g arrow
Проба золота 333
2022.07.20
19.354 EUR / g arrow
Злато 9 карата
2022.07.31
19.331 EUR / g
Проба 375
2022.08.07
19.250 EUR / g arrow
Gold 375 9 Karat
2022.07.18


19.250 EUR / g arrow
11 karat
2022.07.10
19.130 EUR / g arrow
375 Goldlegierung
2022.07.27
19.060 EUR / g arrow
375 Goldlegierung
2022.07.23
19.026 EUR / g arrow
Злато проба 375 - 9К
2022.08.07
19.000 EUR / g
Auksas 333 - 375
2022.07.30
18.960 EUR / g arrow
375 Goldlegierung
2022.07.26
18.924 EUR / g arrow
Złom złota - próba 375 / 9K
2022.07.26
18.859 EUR / g arrow
проба 375
2022.07.13
18.856 EUR / g arrow
Złoto użytkowe - próba 375
2022.08.04
18.856 EUR / g arrow
Złoto użytkowe próba 375
2022.07.28
18.856 EUR / g
próba 375
2022.07.19
18.846 EUR / g arrow
злато (скрап) с чистота 375/9к
2022.08.02
18.843 EUR / g arrow
375 проба - Наличными
2022.08.04
18.794 EUR / g arrow
Próba złota 375 / 9k (złoty złom)
2022.07.21
18.760 EUR / g arrow
375 Goldlegierung
2022.07.20
18.750 EUR / g arrow
375 (9K) proves zelta
2022.07.24
18.710 EUR / g arrow
375 prabos auksas
2022.07.29
18.710 EUR / g arrow
375 prabos auksas
2022.07.22
18.544 EUR / g arrow
375 проба
2022.07.24
18.430 EUR / g arrow
333er (8 kt)
2022.07.31


18.424 EUR / g arrow
375(9K) złota
2022.07.25
18.403 EUR / g arrow
Próba 375 (<50 g)
2022.07.11
18.343 EUR / g arrow
416 10K
2022.07.16
18.340 EUR / g arrow
333er Gold
2022.08.07
18.260 EUR / g arrow
375 prabos auksas
2022.07.23
18.245 EUR / g arrow
10k gull
2022.07.16
18.203 EUR / g arrow
próba złota 333
2022.07.19
18.200 EUR / g
Kuld 375-9K
2022.07.13
18.152 EUR / g arrow
Проба 375
2022.08.01
18.110 EUR / g arrow
375 Bruchgold und Reste
2022.07.29
18.100 EUR / g arrow
333er Gold
2022.08.01
18.008 EUR / g arrow
złom złota 333 (8 karatów)
2022.08.07
18.000 EUR / g
375 prabos auksas
2022.07.26
18.000 EUR / g
Goud - 9K
2022.07.09
17.940 EUR / g arrow
333er Gold
2022.07.15
17.900 EUR / g arrow
Auksas 375
2022.08.06
17.830 EUR / g arrow
Schmuck - 333 (8 Karat) bis 10g Goldgehalt
2022.07.30


17.800 EUR / g
Auksas 375
2022.08.03
17.700 EUR / g arrow
Auksas 375 prabos
2022.07.31
17.680 EUR / g arrow
333er Altgold
2022.07.12
17.670 EUR / g arrow
Törtarany 8 kt > 333%o
2022.08.01
17.660 EUR / g arrow
333er Gold
2022.07.15
17.640 EUR / g arrow
333er Gold
2022.07.22
17.627 EUR / g arrow
Złoto pr. 333 - osoba fizyczna
2022.07.29
17.600 EUR / g arrow
8 Karat / 333er Gold
2022.07.25
17.600 EUR / g arrow
333er Gold
2022.07.19
17.595 EUR / g arrow
Злато 8 К / 333
2022.07.23
17.595 EUR / g arrow
Злато 8 К / 333
2022.07.14
17.595 EUR / g
Злато 8 К / 333
2022.07.12
17.585 EUR / g arrow
Złoto pr. 375 - Skup do 15 gramów
2022.07.27
17.553 EUR / g arrow
Złoty złom - próba 333 / 8K
2022.07.12
17.521 EUR / g arrow
Złoto 333 <50g
2022.07.09
17.500 EUR / g
9 Καράτια
2022.07.17
17.500 EUR / g arrow
10 karat
2022.07.10
17.500 EUR / g arrow
Auksas 375 prabos
2022.07.10


17.479 EUR / g arrow
Złoto próby 333
2022.07.22
17.460 EUR / g arrow
Gold 333 (8k)
2022.07.14
17.430 EUR / g arrow
333 Goldlegierung
2022.08.04
17.409 EUR / g arrow
puritate 333 - 8 carate
2022.08.05
17.373 EUR / g arrow
Złoto - próba 333
2022.08.08
17.310 EUR / g arrow
333 Goldlegierung
2022.08.02
17.280 EUR / g arrow
333 Goldlegierung
2022.07.30
17.203 EUR / g arrow
Złoty złom Próba 333/8k
2022.08.02
17.130 EUR / g arrow
золото 375 пробы
2022.07.25
17.130 EUR / g arrow
333er Gold
2022.07.18
17.100 EUR / g arrow
oro 9kt
2022.07.23
17.100 EUR / g arrow
Gold 333 8 Karat
2022.07.18
17.010 EUR / g arrow
333 Goldlegierung
2022.07.27
17.000 EUR / g
375 prabos auksas
2022.08.08
17.000 EUR / g
375 prabos auksas
2022.08.02
17.000 EUR / g
375 prabos auksas
2022.07.28
17.000 EUR / g
375 prabos auksas
2022.07.23
17.000 EUR / g
375 prabos auksas
2022.07.23


17.000 EUR / g
375 prabos auksas
2022.07.22
17.000 EUR / g
375 prabos auksas
2022.07.21
17.000 EUR / g
375 prabos auksas
2022.07.19
17.000 EUR / g
375 prabos auksas
2022.07.18
17.000 EUR / g
375 prabos auksas
2022.07.17
17.000 EUR / g
375 prabos auksas
2022.07.16
17.000 EUR / g
375 prabos auksas
2022.07.15
17.000 EUR / g
375 prabos auksas
2022.07.09
16.949 EUR / g
próba 375 (9 k)
2022.08.03
16.949 EUR / g
Próba 375
2022.07.24
16.940 EUR / g arrow
333 Goldlegierung
2022.07.23
16.868 EUR / g arrow
8 karat 333 ‰
2022.07.13
16.850 EUR / g arrow
333 Goldlegierung
2022.07.26
16.801 EUR / g arrow
Złom złota - próba 333 / 8K
2022.07.26
16.800 EUR / g
333er Gold
2022.07.20
16.790 EUR / g
9 karat
2022.07.15
16.760 EUR / g arrow
Or 9K
2022.08.03
16.737 EUR / g arrow
Złoto użytkowe - próba 333
2022.08.04
16.737 EUR / g arrow
Złoto użytkowe próba 333
2022.07.28


16.708 EUR / g arrow
злато (скрап) с чистота 333/8к
2022.08.02
16.686 EUR / g arrow
Próba złota 333 / 8k (złoty złom)
2022.07.21
16.670 EUR / g arrow
333 Goldlegierung
2022.07.20
16.525 EUR / g arrow
Próba 333 8K
2022.07.25
16.525 EUR / g
próba 333
2022.07.19
16.500 EUR / g
ORO 9K
2022.07.14
16.469 EUR / g arrow
gullpris 9k
2022.07.16
16.460 EUR / g arrow
Legierung - 333,0
2022.07.20
16.341 EUR / g arrow
Próba 333 (<50 g)
2022.07.11
16.300 EUR / g
9 karaat
2022.07.22
16.240 EUR / g arrow
9 carats (Généralement or dentaire)
2022.07.18
16.021 EUR / g arrow
10kt Gold Jewellery
2022.07.28
15.890 EUR / g
Złoto proby 375 - od 100 gram
2022.07.30
15.751 EUR / g arrow
9 karat
2022.07.10
15.700 EUR / g
Auksas 333 prabos
2022.07.31
15.614 EUR / g arrow
Złoto pr. 333 - Skup do 15 gramów
2022.07.27
15.390 EUR / g arrow
oro 9kt. Da 120 gr. a 0 gr.
2022.07.24
15.130 EUR / g arrow
Or 9 carats
2022.08.08
15.000 EUR / g
8 karaat
2022.07.22


14.990 EUR / g arrow
8 karat
2022.07.15
14.831 EUR / g
próba 333 (8 k)
2022.08.03
14.831 EUR / g
Złoto próba 333
2022.08.03
14.831 EUR / g
Próba 333
2022.07.24
14.793 EUR / g arrow
8k gull pris
2022.07.16
14.788 EUR / g
золото 375 пробы
2022.07.14
14.788 EUR / g
Золото 375 пробы
2022.07.13
14.770 EUR / g arrow
Goudprijs 8 karaat
2022.07.26
14.694 EUR / g arrow
333 8K
2022.07.16
14.490 EUR / g arrow
Or 9 carats
2022.07.14
14.423 EUR / g
9kt Gold Jewellery
2022.07.28
14.407 EUR / g
Złoto proby 333 - od 100 gram
2022.07.30
14.000 EUR / g arrow
8 karat
2022.07.10
13.941 EUR / g
Guld 9 karat
2022.07.18
13.730 EUR / g arrow
Calidad del Oro 9K
2022.08.08
13.398 EUR / g
Gold 9 Carat
2022.07.13
13.250 EUR / g arrow
Kulta 10K - 1g
2022.07.28
13.250 EUR / g arrow
8 karaatin kulta (Normaalihinta)
2022.07.26


13.050 EUR / g
Goud - 8K
2022.07.09
12.860 EUR / g
PRÓBA 417 ZŁOTO 10K LUZEM
2022.07.31
12.840 EUR / g arrow
oro 9 kt
2022.07.11
12.500 EUR / g arrow
ΧΡΥΣΟΣ 9Κ, 375
2022.07.18
12.251 EUR / g arrow
7 karat
2022.07.10
12.000 EUR / g
ΧΡΥΣΟΣ 9 ΚΑΡΑΤΙΑ, 375
2022.07.11
11.920 EUR / g arrow
Kulta 9K - 1g
2022.07.28
11.568 EUR / g
PRÓBA 375 ZŁOTO 9K LUZEM
2022.07.31
10.770 EUR / g
or 9 carats
2022.07.31
10.580 EUR / g arrow
Kulta 8K - 1g
2022.07.28
10.500 EUR / g arrow
6 karat
2022.07.10
10.490 EUR / g arrow
333er Gold (Auszahlungsbetrag)
2022.07.10
10.254 EUR / g
PRÓBA 333
2022.07.31
10.000 EUR / g
oro 12kt. Da 0 gr. a 119.99 gr.
2022.07.24
10.000 EUR / g
oro 9kt. Da 0 gr. a 119.99 gr.
2022.07.24
375 prabos auksas
2022.08.08


złoto próby 333
2022.08.05
złoto proby 375 (9kt)
2022.07.28
Aukso laužas 375 prabos
2022.07.24
Złoto próby 333
2022.07.24
Guld 333/8 karat
2022.07.17
Guld 375/9 karat
2022.07.17


Goldschmuck 333/- 8 Karat je Gramm
2022.07.15
Goldschmuck 333/- 8 Karat je Gramm
2022.07.14Buying-up * Specify prices directly with the buyer! Available inaccuracies of currency conversion.