αγορά βόδια, αγορά σαλιγκαριών, βόδια


αγορά σαλιγκαριών, βόδια | αγορά βόδια


Τιμή αγοράς*

σχόλια

Ενημερωμένο

Αγοραστής

4.513 EUR / κιλό arrow
Jałówki Klasa U
2022.11.18
4.493 EUR / κιλό arrow
Byki Klasa U
2022.11.18
4.451 EUR / κιλό arrow
Byki Klasa R
2022.11.18
4.431 EUR / κιλό arrow
Jałówki Klasa R
2022.11.18
4.369 EUR / κιλό arrow
Byki Klasa O
2022.11.18
4.348 EUR / κιλό arrow
Jałówki - Klasa O
2022.11.18
1.615 EUR / κιλό
Byki - mięsny
2022.11.18
1.490 EUR / κιλό
Jałówki - mięsny
2022.11.18
1.346 EUR / κιλό
Byki - mleczny
2022.11.18
1.201 EUR / κιλό
Krowy - mięsny
2022.11.18
1.035 EUR / κιλό
Jałówki - mleczny
2022.11.18
0.414 EUR / κιλό
Krowy - mleczny
2022.11.18
Gyvulių supirkimas Šakiuose
2022.11.17
Gyvulių supirkimas Lazdijuose
2022.11.17
Gyvulių supirkimas Raseiniuose
2022.11.17
Gyvulių supirkimas Jonavoje
2022.11.17
Gyvulių supirkimas Panevėžyje
2022.11.17
Gyvulių supirkimas Alytuje
2022.11.17
Gyvulių supirkimas Utenoje
2022.11.17
Gyvulių supirkimas Vilkaviškyje
2022.11.17


Gyvulių supirkimas Kelmėje
2022.11.17
Gyvulių supirkimas Radviliškyje
2022.11.17
Gyvulių supirkimas Joniškyje
2022.11.17
Gyvulių supirkimas Anykščiuose
2022.11.17
Gyvulių supirkimas Šiauliuose
2022.11.17
Gyvulių supirkimas Marijampolėje
2022.11.17
Gyvulių supirkimas Kaune
2022.11.17
Gyvulių supirkimas Prienuose
2022.11.17
Gyvulių supirkimas Kėdainiuose
2022.11.17
Gyvulių supirkimas Kaišiadoryse
2022.11.17
Gyvulių supirkimas Tauragėje
2022.11.17
Jaučiai, karvės, veršeliai
2022.11.17
Jaučiai, karvės, veršeliai
2022.11.17
Jaučiai, karvės, veršeliai
2022.11.11Buying-up * Specify prices directly with the buyer! Available inaccuracies of currency conversion.