αγορά σαλιγκαριών, αγορά σαλιγκαριών, βόδια


αγορά σαλιγκαριών, βόδια | αγορά σαλιγκαριών


Τιμή αγοράς*

σχόλια

Ενημερωμένο

Αγοραστής

1.743 EUR / κιλό
Klasa Ia
2022.01.11
1.525 EUR / κιλό
Klasa Ib
2022.01.11
0.872 EUR / κιλό
Klasa IIa oraz Ba i Bb
2022.01.11
0.218 EUR / κιλό
Klasa IIb
2022.01.11
Ślimak wywinięty 12-24 gram
2022.01.09
Helix Aspersa Maxima - II klasa
2022.01.09
Sraigių supirkimas ir perdirbimas
2022.01.09
Gamtoje surinktos sraigės
2022.01.03
Helix Aspersa Muller
2022.01.03Buying-up * Specify prices directly with the buyer! Available inaccuracies of currency conversion.