σιτάρι αγορά, Αγορά σιτηρών


Αγορά σιτηρών | σιτάρι αγορά


Τιμή αγοράς*

σχόλια

Ενημερωμένο

Αγοραστής

0.287 EUR / κιλό arrow
Пшеница 2 класс - Бердянск
2022.01.26
0.285 EUR / κιλό arrow
Пшеница 3 класс. Бердянск
2022.01.26
0.282 EUR / κιλό
Vehnä Kevät
2022.01.23
0.277 EUR / κιλό arrow
EKSTRA kl. (kaina Klaipėdos uoste)
2022.01.23
0.275 EUR / κιλό
Rehuvehnä
2022.01.23
0.275 EUR / κιλό arrow
kviečiai - I kl. (kaina Klaipėdos uoste)
2022.01.23
0.273 EUR / κιλό arrow
kviečiai - II kl. (kaina Klaipėdos uoste)
2022.01.23
0.259 EUR / κιλό arrow
Пшеница 2 класс - без НДС
2022.01.25
0.259 EUR / κιλό arrow
Kviečiai - III kl. (kaina Klaipėdos uoste)
2022.01.23
0.258 EUR / κιλό arrow
Пшеница 3 класс - без НДС
2022.01.25
0.254 EUR / κιλό arrow
Пшеница 2 класс - без НДС
2022.01.26
0.253 EUR / κιλό arrow
Пшеница 3 класс - без НДС
2022.01.26
0.240 EUR / κιλό arrow
Kviečiai Extra kl.
2022.01.24
0.240 EUR / κιλό arrow
Kviečiai I kl.
2022.01.24
0.238 EUR / κιλό arrow
Kviečiai II kl.
2022.01.24
0.236 EUR / κιλό arrow
Kviečiai III kl.
2022.01.24
0.220 EUR / κιλό arrow
Kviečiai IV kl.
2022.01.24
0.162 EUR / κιλό
Ekstra Kviečiai
2022.01.19
0.159 EUR / κιλό
I kl. Kviečiai
2022.01.19
0.157 EUR / κιλό
II kl. Kviečiai
2022.01.19


0.152 EUR / κιλό
III kl. Kviečiai
2022.01.19
0.142 EUR / κιλό
IV kl. Kviečiai
2022.01.19
Пшеница 6 класс - без НДС
2022.01.26
Пшеница 4,5,6 клас
2022.01.26
Пшеница 4,5,6 класс - Н.Беляры
2022.01.26
Пшеница 3 класс - Контейнерный склад в г. Одесса
2022.01.26
Пшеница 6 класс - без НДС
2022.01.25
Toidunisu 1 Kat. - Muuga
2022.01.23
Kvieši lopbarības
2022.01.23
Pszenica paszowa ekologiczna
2022.01.22
Pszenica konsupcyjna ekologiczna
2022.01.22


pszenica konsumpcyjna
2022.01.09
Kviečiai Ekstra klasė
2022.01.09
Pszenica paszowa
2022.01.03Buying-up * Specify prices directly with the buyer! Available inaccuracies of currency conversion.