ανακύκλωση ορείχαλκοσ | ορείχαλκοσ τιμη | scraprice.com, ανακύκλωση ορείχαλκοσ | ορείχαλκοσ τιμη | scraprice.com, Ελλάδα


ανακύκλωση ορείχαλκοσ | ορείχαλκοσ τιμη | scraprice.com | ανακύκλωση ορείχαλκοσ | ορείχαλκοσ τιμη | scraprice.com | Ελλάδα


Τιμή αγοράς*

σχόλια

Ενημερωμένο

Χώρα

Αγοραστής

3.300 EUR / κιλό arrow
Ορειχάλκινες Βρύσες
2022.07.22
2.600 EUR / κιλό arrow
ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
2022.07.15
Ορειχάλκινα Εξαρτήματα
2022.07.22
ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
2022.07.20Buying-up * Specify prices directly with the buyer! Available inaccuracies of currency conversion.