ανακύκλωση χαλκου | τιμη χαλκου | scraprice.com, ανακύκλωση χαλκου | τιμη χαλκου | scraprice.com, Ελλάδα


ανακύκλωση χαλκου | τιμη χαλκου | scraprice.com | ανακύκλωση χαλκου | τιμη χαλκου | scraprice.com | Ελλάδα


Τιμή αγοράς*

σχόλια

Ενημερωμένο

Χώρα

Αγοραστής

5.600 EUR / κιλό arrow
Χαλκός Α' - Καθαρός χαλκός από καλώδια (όχι καμένος χαλκός)
2022.07.22
5.200 EUR / κιλό arrow
Χαλκός Β' (σωλήνες)
2022.07.22
5.100 EUR / κιλό arrow
ΧΑΛΚΟΣ Α’
2022.07.15
4.600 EUR / κιλό arrow
ΧΑΛΚΟΣ Β
2022.07.15
2.500 EUR / κιλό arrow
Ψυγείο Xαλκού - Αλουμινίου
2022.07.22
2.000 EUR / κιλό arrow
ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΧΑΛΚΟΥ
2022.07.20
2.000 EUR / κιλό
ΚΑΛΩΔΙΑ
2022.07.15
1.550 EUR / κιλό arrow
Ηλεκτρολογικά καλώδια χαλκού με μόνωση
2022.07.22
Καλώδια Μεγάλης Διατομής
2022.07.22Buying-up * Specify prices directly with the buyer! Available inaccuracies of currency conversion.