ανακύκλωση αλουμινίου | αλουμίνια τιμέσ | scraprice.com, ανακύκλωση αλουμινίου | αλουμίνια τιμέσ | scraprice.com, Ελλάδα


ανακύκλωση αλουμινίου | αλουμίνια τιμέσ | scraprice.com | ανακύκλωση αλουμινίου | αλουμίνια τιμέσ | scraprice.com | Ελλάδα


Τιμή αγοράς*

σχόλια

Ενημερωμένο

Χώρα

Αγοραστής

1.200 EUR / κιλό arrow
ΚΑΛΩΔΙΑ
2022.07.20
0.900 EUR / κιλό arrow
Αλουμίνιο Σκληρό
2022.07.22
0.850 EUR / κιλό arrow
Αλουμίνιο Μαλακό
2022.07.22
0.800 EUR / κιλό arrow
ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
2022.07.20
0.700 EUR / κιλό arrow
ΣΚΛΗΡΟ - ΜΑΛΑΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
2022.07.20
0.700 EUR / κιλό arrow
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΣΚΛΗΡΟ
2022.07.15
0.600 EUR / κιλό arrow
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΑΛΑΚΟ
2022.07.15
0.300 EUR / κιλό arrow
Αλουμίνιο Ακαθάριστο
2022.07.22Buying-up * Specify prices directly with the buyer! Available inaccuracies of currency conversion.