τιμη χρυσου 999 (24K), αγορα χρυσου | τιμη χρυσου live | scraprice.com, Ελλάδα


αγορα χρυσου | τιμη χρυσου live | scraprice.com | τιμη χρυσου 999 (24K) | Ελλάδα


Τιμή αγοράς*

σχόλια

Ενημερωμένο

Χώρα

Αγοραστής

51.300 EUR / g arrow
24 Καράτια
2022.01.11
49.000 EUR / g arrow
Τιμή Καθαρού Χρυσού (24Κ)
2022.01.05
44.500 EUR / g arrow
22 Καράτια
2022.01.11
36.200 EUR / g arrow
ΧΡΥΣΟΣ 22Κ, 916
2022.01.12
36.000 EUR / g
ΧΡΥΣΟΣ 22 ΚΑΡΑΤΙΑ, 916
2022.01.05Buying-up * Specify prices directly with the buyer! Available inaccuracies of currency conversion.