Αγορά Σκραπ Μετάλλων, Θραύσματα τιμές αγοράς, Αυτοκίνητα τιμή αγοράς, Μπαταρίες τιμή αγοράς, Υπολογιστές τιμή αγοράς, Τηλέφωνα τιμή αγοράς - Buying-up.com, Ελλάδα
τιμές αγοράς | Ελλάδα


κατηγορία

τίτλος

Τιμή αγοράς*

Ενημερωμένο

Χώρα

Πόλη

Αγοραστής

σκραπ
0.150 EUR / κιλό
2019.09.22
Ελλάδα
Αθήνα (Athens)
σκραπ
0.130 EUR / κιλό
2019.09.22
Ελλάδα
Αθήνα (Athens)
μη σιδηρούχα μέταλλα
0.600 EUR / κιλό
2019.09.22
Ελλάδα
Αθήνα (Athens)
μη σιδηρούχα μέταλλα
0.300 EUR / κιλό
2019.09.22
Ελλάδα
Αθήνα (Athens)
μη σιδηρούχα μέταλλα
0.700 EUR / κιλό
2019.09.22
Ελλάδα
Αθήνα (Athens)
ανακύκλωση μπαταριών
0.600 EUR / κιλό
2019.09.22
Ελλάδα
Αθήνα (Athens)
μη σιδηρούχα μέταλλα
4.000 EUR / κιλό
2019.09.22
Ελλάδα
Αθήνα (Athens)
μη σιδηρούχα μέταλλα
1.200 EUR / κιλό
2019.09.22
Ελλάδα
Αθήνα (Athens)
αγορα υπολογιστη
0.300 EUR / κιλό
2019.09.22
Ελλάδα
Αθήνα (Athens)
μη σιδηρούχα μέταλλα
2.600 EUR / κιλό
2019.09.22
Ελλάδα
Αθήνα (Athens)

* Specify prices directly with the buyer! Available inaccuracies of currency conversion.