Αγορά Σκραπ Μετάλλων, Θραύσματα τιμές αγοράς, Αυτοκίνητα τιμή αγοράς, Μπαταρίες τιμή αγοράς, Υπολογιστές τιμή αγοράς, Τηλέφωνα τιμή αγοράς - Buying-up.com, Ελλάδα
τιμές αγοράς | Ελλάδα


κατηγορία

τίτλος

Τιμή αγοράς*

Ενημερωμένο

Χώρα

Πόλη

Αγοραστής

μη σιδηρούχα μέταλλα
0.600 EUR / κιλό
2019.08.17
Ελλάδα
Αχαρνές
μη σιδηρούχα μέταλλα
1.000 EUR / κιλό
2019.08.17
Ελλάδα
Αχαρνές
μη σιδηρούχα μέταλλα
0.300 EUR / κιλό
2019.08.17
Ελλάδα
Αχαρνές
μη σιδηρούχα μέταλλα
0.600 EUR / κιλό
2019.08.17
Ελλάδα
Αχαρνές
μη σιδηρούχα μέταλλα
3.900 EUR / κιλό arrow
2019.08.17
Ελλάδα
Αχαρνές
μη σιδηρούχα μέταλλα
2.500 EUR / κιλό
2019.08.17
Ελλάδα
Αχαρνές
μη σιδηρούχα μέταλλα
0.600 EUR / κιλό
2019.07.22
Ελλάδα
Αθήνα (Athens)
μη σιδηρούχα μέταλλα
0.300 EUR / κιλό
2019.07.22
Ελλάδα
Αθήνα (Athens)
σκραπ
0.150 EUR / κιλό
2019.07.22
Ελλάδα
Αθήνα (Athens)
σκραπ
0.130 EUR / κιλό
2019.07.22
Ελλάδα
Αθήνα (Athens)

* Specify prices directly with the buyer! Available inaccuracies of currency conversion.