Αγορά Σκραπ Μετάλλων, Θραύσματα τιμές αγοράς, Αυτοκίνητα τιμή αγοράς, Μπαταρίες τιμή αγοράς, Υπολογιστές τιμή αγοράς, Τηλέφωνα τιμή αγοράς - Buying-up.com, Ελλάδα
Αγορά (άλλα)Αγορά (άλλα)

τιμές αγοράς | Ελλάδα


κατηγορία

τίτλος

Τιμή αγοράς*

Ενημερωμένο

Χώρα

Πόλη

Αγοραστής

αγορα υπολογιστη
0.300 EUR / κιλό
2017.10.08
Ελλάδα
Αθήνα (Athens)
ανακύκλωση μπαταριών
0.500 EUR / κιλό
2017.10.08
Ελλάδα
Αθήνα (Athens)
μη σιδηρούχα μέταλλα
1.000 EUR / κιλό
2017.10.08
Ελλάδα
Αθήνα (Athens)
μη σιδηρούχα μέταλλα
0.700 EUR / κιλό
2017.10.08
Ελλάδα
Αθήνα (Athens)
μη σιδηρούχα μέταλλα
0.600 EUR / κιλό
2017.10.08
Ελλάδα
Αθήνα (Athens)
μη σιδηρούχα μέταλλα
2.400 EUR / κιλό
2017.10.08
Ελλάδα
Αθήνα (Athens)
σκραπ
0.140 EUR / κιλό arrow
2017.10.08
Ελλάδα
Αθήνα (Athens)
μη σιδηρούχα μέταλλα
4.000 EUR / κιλό
2017.10.08
Ελλάδα
Αθήνα (Athens)
μη σιδηρούχα μέταλλα
0.400 EUR / κιλό
2017.10.08
Ελλάδα
Αθήνα (Athens)
σκραπ
0.150 EUR / κιλό arrow
2017.10.08
Ελλάδα
Αθήνα (Athens)
αγορα χρυσου
10.250 EUR / g
2017.10.03
Ελλάδα
Αθήνα (Athens)
αγορα χρυσου
17.080 EUR / g
2017.10.03
Ελλάδα
Αθήνα (Athens)
αγορα χρυσου
21.960 EUR / g
2017.10.03
Ελλάδα
Αθήνα (Athens)
μη σιδηρούχα μέταλλα
2.600 EUR / κιλό
2017.10.01
Ελλάδα
Αχαρνές
μη σιδηρούχα μέταλλα
1.200 EUR / κιλό
2017.10.01
Ελλάδα
Αχαρνές
μη σιδηρούχα μέταλλα
0.300 EUR / κιλό
2017.10.01
Ελλάδα
Αχαρνές
μη σιδηρούχα μέταλλα
0.700 EUR / κιλό
2017.10.01
Ελλάδα
Αχαρνές
μη σιδηρούχα μέταλλα
4.000 EUR / κιλό
2017.10.01
Ελλάδα
Αχαρνές
μη σιδηρούχα μέταλλα
0.700 EUR / κιλό
2017.10.01
Ελλάδα
Αχαρνές

* Specify prices directly with the buyer! Available inaccuracies of currency conversion.